Dispersieprimer op basis van kunstharsen, voor het behandelen van gipsondergronden, voordat hierop keramische tegels worden aangebracht.